СЛЕД 7. КЛАС

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”

2 паралелки за учебна 2021/2022 година

  • Интензивно изучаване на английски език.
  • Втори чужд език - испански език.
  • Профилиращи предмети - информатика и информационни технологии.
  • Балообразуващи предмети - математика и информационни технологии.
79. СУ "Индира Ганди"