След 4. клас


ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2022/2023

 • През учебната 2022/2023 година прием 4 паралелки в V клас, формирани според избираемите учебни часове:
 • 1. Една паралелка с 1 час български език и литература и 1,5 час математика;;
 • 2. Една паралелка с 1,5 часа български език и литература, 1 час математика;
 • 3. Една паралелка с 1,5 часа математика и 1 час информационни технологии;
 • 4. Една паралелка с 1 час математика и разделена на 2 групи: -1,5 часа български език и литература; -1,5 часа испански език;;


 • ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2021/2022
 • През учебната 2021/2022 година прием 4 паралелкив V клас, формирани според избираемите учебни часове:
 • 1. Две паралелки с 1,5 часа математика и 1 час БЕЛ;
 • 2. Една паралелка с 1,5 часа Български език и литература и 1 час Математика;
 • 3. Една паралелка с 1,5 часа Информационни технологии и 1 час Математика


 • ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2020/2021
 • През учебната 2020/2021 година прием 4 паралелки V клас:
 • 1. Две паралелки - ИУЧ 2,5 часа математика
 • 2. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа информационни технологии и 1 час математика
 • 3. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа БЕЛ и 1 час математика

79. СУ "Индира Ганди"