След 4. клас


ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2021/2022
  • През учебната 2021/2022 година прием 4 паралелкив V клас, формирани според избираемите учебни часове:
  • 1. Две паралелки с 1,5 часа математика и 1 час БЕЛ;
  • 2. Една паралелка с 1,5 часа Български език и литература и 1 час Математика;
  • 3. Една паралелка с 1,5 часа Информационни технологии и 1 час Математика


  • ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2020/2021
  • През учебната 2020/2021 година прием 4 паралелки V клас:
  • 1. Две паралелки - ИУЧ 2,5 часа математика
  • 2. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа информационни технологии и 1 час математика
  • 3. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа БЕЛ и 1 час математика

79. СУ "Индира Ганди"