Свободни места за прием на ученици 79. СУ "Индира Ганди"
през учебната 2022/2023 година