СЛЕД 7. КЛАС

Профил „Софтуерни и хардуерни науки" за учебната 2024/2025 година:
  • Една паралелка с интензивно изучаване на английски език;
  • Една паралелка с разширено изучаване на английски език;
  • Втори чужд език – испански;
  • Профилиращи предмети – информатика и информационни технологии;
  • Балообразуващи предмети – математика и информационни технологии.