След 4. клас


ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2024/2025

През учебната 2024/2025 година прием 4 паралелки в V клас, със следните избираеми учебни часове: български език и литература, испански език, математика и компютърно моделиране и информационни технологии