ПРИЕМ 1. КЛАС

    През учебната 2024/2025 година прием 4 паралелки в I клас, формирани според избираемите учебни часове:
  • Две иновативни паралелки с 1 час английски език и 1,5 часа информационни технологии;
  • Две паралелки с 1 час български език и литература, 1 час английски език и 1 час информационни технологии;