Педагогически състав

Директор -  Сашка Георгиева

 

Заместник-директори:

Александра Данова – заместник-директор учебна дейност

Ивелина Иванова -   заместник-директор учебна дейност

Левенда Миланова – заместник-директор АСД

 

Педагогически съветник – Татяна Грачанлиева

 

Училищен психолог – Илияна Николова

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

 

Ани Георгиева

Габриела Кацарова

Петранка Андреева

Павлинка Средкова

Даниела Влахова

Паулина Тодорова

Рени Манолева

Иванка Мучанова

Мариана Танова

Елена Докторова

Лилия Колева

Валя Марковска

Петя Бонкина

Галя Кирилова

Цветелинка Чилингирова

Лиляна Иванова

Ирина Пешева

Снежана Кисьова

 

 

Ирина Ташкова

Десислава Мишева

Тотка Златанова

Петя Стефанова

Диан Димитров

Анета Атанасова

Зора Накова-Васева

Петя Памукчиева

Валентина Димиева

Христина Пехливанова

Зорница Христова-Славева

Цветелина Асенова

Мима Жекова

 

 

Веселка Иванова

Драган Божилов

Мариана Календжиева

10а

Илонка Филипова

11а

Цветелина Такова

12а

Валентина Симеонова

Начални учители – Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Павлинка Средкова, Даниела Влахова, Паулина Тодорова, Рени Манолева, Иванка Мучанова, Винка Лозанова, Елена Докторова, Лилия Колева, Валя Марковска, Петя Бонкина, Галя Кирилова, Цветелинка Чилингирова, Лиляна Иванова, Ирина Пешева, Снежана Кисьова

 

Учители ГЦО :

1 клас – Ваня Филчева, Росита Георгиева, Наталия Кавръкова, Надежда Методиева

2 клас – Нели Георгиева-Йотова, Милена Тачинова, Радостина Китанова, Вяра Йовкова

3 клас – Зорница Багалева, Лилия Колева, Винка Лозанова, Цветелина Здравкова, Владимир Тодоров

4 клас – Владимир Лилов, Йорданка Гюрова, Ирена Шунина

 

Български език и литература – Илонка Филипова, Тотка Златанова, Виолета Иванова, Мариана  Календжиева, Петя Памукчиева, Христина Пехливанова

Английски език – Зора Накова-Васева, Зорница Христова-Славева, Мария Колева-Ковачева, Ирена Христова, Златина Петрова,  Стела Крето, Диана Стоянова, Драган Божилов

Испански език – Стела Крето

Математика – Анета Атанасова, Ирина Ташкова, Диян Димитров, Валентина Димиева, Росица Ангелова

Информационни технологии – Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Цветелина Такова, Мима Жекова, Любен Симеонов

История и цивилизация – Светла Вълчовска, Десислава Мишева, Петя Стефанова

География и икономика –  Десислава Мишева, Петя Стефанова, Виктория Керемидчийска

Философски цикъл – Ирена Шунина

Биология и здравно образование – Илияна Еремиева, Елка Илиева

Физика и астрномия – Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда – Цветелина Асенова, Радостина Китанова

Изобразително изкуство – Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии и предприемачество – Иван Пиперов

Музика – Светлана Хвир, Владимир Лилов

Физическо възпитание – Венетка Стоенчева, Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители – Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед – Златина Петрова

79. СУ "Индира Ганди"