Педагогически състав

Директор -  Сашка Георгиева

 

Заместник-директори:

Александра Данова – заместник-директор учебна дейност

Ивелина Иванова -   заместник-директор учебна дейност

Левенда Миланова – заместник-директор АСД

 

Педагогически съветник – Татяна Грачанлиева

 

Училищен психолог – Илияна Николова

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

 

 

Цветелинка Чилингирова

Лиляна Иванова

Зорница Багалева

София Модева

Ани Георгиева

Габриела Кацарова

Петранка Андреева

Павлинка Средкова

Даниела Влахова

Талка Тодорова

Рени Манолева

Иванка Мучанова

Владимир Тодоров

Елена Докторова

Лилия Колева

Валя Марковска

Петя Бонкина

Галя Кирилова

Валентина Димиева

Нели Георгиева-Йотова

Диана Янкова

Мима Жекова

Десислава Мишева

Христина Пехливанова

Петя Стефанова

Диян Димитров

Миглена Вулджева

Зора Накова-Васева

Петя Памукчиева

Цветелина Асенова

Мая Енчева

Веселка Иванова

Валя Симеонова

10а

Мария Колева

11а

Илонка Филипова

12а

Цветелина Такова

 
 

Начални учители – Цветелинка Чилингирова, Лиляна Иванова, Зорница Багалева, София Модева, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Павлинка Средкова, Даниела Влахова, Талка Тодорова, Рени Манолева, Иванка Мучанова, Владимир Тодоров, Елена Докторова, Лилия Колева, Валя Марковска, Петя Бонкина, Галя Кирилова

 

Учители ГЦО :

1 клас – Владимир Лилов, Ивелина Николова-Атанасова, Йорданка Гюрова, Кристина Петрова

2 клас – Ралица Милчова, Росита Георгиева, Наталия Кавръкова, Винка Лозанова

3 клас – Ирина Димитрова, Милена Тачинова, Радостина Китанова, Вяра Йовкова

4 клас – Елена Докторова, Лилия Колева, Ирена Шунина, Цветелина Здравкова, Владимир Тодоров

 

Български език и литература – Илонка Филипова, Петя Памукчиева, Христина Пехливанова, Нели Георгиева-Йотова, Александрина Ангелова

Английски език – Зора Накова-Васева, Зорница Христова-Славева, Мария Колева-Ковачева, Ирена Христова, Златина Петрова,  Диана Стоянова, Драган Божилов, Ваня Филчева

Испански език – Румяна Клинчарска

Математика – Диян Димитров, Валентина Димиева, Росица Ангелова, Диляна Кузева-Доцина, Любен Симеонов

Информационни технологии – Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Цветелина Такова, Мима Жекова, Любен Симеонов, Росица Ангелова

История и цивилизация – Десислава Мишева, Петя Стефанова, Винка Лозанова

География и икономика –  Десислава Мишева, Петя Стефанова

Философски цикъл – Ирена Шунина

Биология и здравно образование – Илияна Еремиева, Илияна Шотева

Физика и астрномия – Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда – Цветелина Асенова

Изобразително изкуство – Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии и предприемачество – Иван Пиперов

Музика – Светлана Хвир

Физическо възпитание – Венетка Стоенчева, Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители – Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед – Златина Петрова

79. СУ "Индира Ганди"