Материална база

 • 6 компютърни зали с достъп до Интернет;
 • Специализирани кабинети по:
  - химия
  - биология
  - физика
  - музика
 • Зала за конференции;
 • Библиотека;
 • 3 физкултурни салона;
 • Открита спортна база с игрища за баскетбол, футбол, хандбал, волейбол;
 • Консултативни кабинети на:
  - Училищен психолог;
  - Педагогически съветник;
  - 2 кабинета на ресурсни учители;
  - Логопед;
 • Медицински кабинет;
 • Ученически стол;
 • Бюфет.