История

Паметна за нас е датата 15.IX.1982г., когато в седми микрорайон на столичния квартал Люлин се открива ново училище. То още няма име, има само номер – 79 ЕСПУ. Лентата е прерязана от тогавашния министър на народната просвета проф. Александър Фол. А ключът на новата сграда е поверен на директора на училището Константин Димитров, който 26 години остава на този пост и полага много усилия за изграждане облика на училището, за създаване на традиции, за извоюването на авторитет и място в столичната образователна система.

Умелото съчетание на традиционното и модерното в образователния процес е стратегията, която училището следва и която осигурява на нашите ученици успешна реализация в живота.

Още през 1983г., в създадения първи компютърен клас в страната, тук за първи път е проведен урок по география с използването на компютър „Имко – 2” на тема „Земята – планета от Слънчевата система” и излъчен по БНТ. Така се полага началото и се създава традиция в използването на компютърна техника в учебната дейност, за да се стигне до осем модерно оборудвани кабинета, където се овладяват компютърните технологии. В това отношение особено ползотворно през годините се оказва сътрудничеството с тогавашните: Институт по техническа кибернетика и роботика към БАН, Централния институт по изчислителна техника, катедри „Изчислителна техника” и „Изчислителни системи” при ВМЕИ – София, Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски”.

Наред с компютърните технологии, в училището се полагат основите и на редица извънкласни дейности на учениците. Изявата не закъснява. През месец юни 1985г. са организирани и проведени Празници на детското творчество в рамките на Третата международна детска асамблея „Знаме на мира” – София’85. Нашите ученици посрещнаха много гости, осъществиха се международни културни контакти.

1985г. е белязана и с още две важни събития. На 11.VII.1985г. училището приема името на видната дъщеря на Индия – Индира Ганди. Гости на тържеството са министърът на културата на Република Индия г-жа Шейла Коул, министърът на народната просвета Алекскандър Фол, извънредният и пълномощен посланик на Индия у нас Шиам Сундер Нат. В двора на училището е открит барелеф на Индира Ганди, прочетено е и изпратеното писмо-приветствие от министър-председателя на Индия Раджив Ганди.

На 25.IX.1985г. училището става член на асоциираните училища към ЮНЕСКО като работи в областта на интеркултурното образование и участва в проекта за международно сътрудничество и мир. На 10.VI.1998г получава сертификат за тази си дейност.

В търсене на оптимален вариант на обучение училището преминава през няколко етапа:

През 1986/1987 учебна година е открит учебно-професионален комплекс по икономика, управление и администрация за подготовка на оператор-програмист на електронноизчислителни.
От учебната 1991/1992 година започва експериментално обучение на ученици от 9-12 клас по нови технологии с преподаване на английски език в сътрудничество с Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград и училищния район Порт Уайними – Калифорния, САЩ.
За първи път в училището се въвеждат модулите Робототехника и Мехатроника в рамките на учебния предмет „Труд и техника” за учениците от 5-8 клас.

От учебната 1997/1998 година само в 79 СОУ пилотно се въвежда обучение по профил „Информатика” с интензивно изучаване на английски език, който от учебната 1999/2000г. е преименуван „Природоматематически”.

От учебната 1998/1999г. се създава и профил „Чуждоезиков” с изучаване на английски език и хинди в сътрудничество с катедра „Индология” на Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски”.

Животът в училище „Индира Ганди” включва и спортните изяви на своите възпитаници. Спортните дейности са разделени на секции: волейбол, баскетбол, футбол, шах. А любовта към спорта е възнаградена с много отличия – купи, медали, грамоти, призови места. На 13 юни 1986г. по случай 90 години от първите олимпийски игри на новосъздадения спортен комплекс в 79 училище се провежда спортен празник, на който присъства председателя на БОК г-н Иван Славков. С множество спортни дейности училището се включва активно в кампаниите на БОК – „България – домакин на зимните олимпийски игри”.

Признанието идва още през 1987г., когато на 24 май министърът на народната просвета проф. Илчо Димитров връчва на учителския колектив грамота за високи постижения в образованието.

С цел оптимизиране на учебно-възпитателния процес се осъществява сътрудничество с различни институции, училища, изявени специалисти в различни области на науката, културата и образованието у нас и в чужбина. Подписан е договор за сътрудничество с Колежа в гр. Бат – Англия за осъществяване на съвместна дейност по програмата PHARE в областта на информационните технологии.

От 6 до 17 юни 1989г. на гости в 79 училище са ученици от училище Лакшман в Делхи – Индия, а от 28 март до 6 април 1990г. наши ученици посещават делхийското училище Лакшман и се срещат с министър-председателя на Индия Раджив Ганди. В 79 СОУ гостуват трима учители по математика и информатика от Delhi Public School – Индия.

През октомври 1990г. се провеждат срещи с ученици от училищния район Порт Уайними – Калифорния. Американските ученици посещават уроци по география, история и робототехника и участваха в спортно-състезателни игри с връстниците си от училището ни.

През 1996г. в училището се създава клуб „Млади приятели на Индия”, чиято цел е да популяризира историята и културата на индийския народ, както и да осъществява контакти и съвместни дейности с клуб „Приятели на Индия” в България.
79 СОУ е училище с богат културен живот. Вокалните групи достойно представят училището на фестивали на хоровото певческо изкуство.

През 1997г. бе реализирана програма, посветена на 50 – годишнината от обявяване на независимостта на Индия, включваща конкурси за есе, преводи и рисунки под наслов „Индия – близка и далечна”.
Ученици от училището ежегодно участват в международния конкурс по изобразително изкуство „Шанкар” – Индия. Всяка година се подреждат изложби, посветени на патрона на училището и на великите дати от българската история.
Изключително ползотворно през годините се оказва сътрудничеството с Дома за изкуство и литература за деца и юноши, Дом – музей „Ангел Каралийчев”, издателство „Захари Стоянов”, народно сдружение Мати Болгария.

През 1998-1999г. със съдействието на издателство „Захари Стоянов” и неговия директор Иван Гранитски в училището се организират и провеждат поредица срещи с културни дейци, поети и писатели – акад. Антон Дончев, Валери Петров, проф. Андрей Пантев, Петър Константинов, Георги Константинов, Павел Матев, Никола Инджов, Венцислав Кисьов, Леда Милева. Тази инициатива продължи. В периода 2003 – 2008 година се провеждат срещи с поета Евтим Евтимов, актъора Радко Дишлиев, отново с писателя Антон Дончев, с Нешка Робева и нейния ансамбъл, с приятеля на училището и председател на сдружение МАТИ БОЛГАРИЯ – Петър Константинов.

На 14 юни 2000г., във връзка с петнайсетгодишнината от именуването на училището, е открит стенопис на Индира Ганди – дарение от художника Никифор
Костадинов в присъствие на г-жа Нилима Митра – посланик на Република Индия в България.

От 10 до 16 септември 2008г. на посещение в Индия е правителствена делегация, водена от министър-председателя г-н Сергей Станишев. По време на визитата е подписано споразумение между 79 СОУ „Индира Ганди” в София и училище „Георги Раковски” в Делхи за сътрудничество в обучението по чужди езици – хинди, английски език и информационни технологии.

Благодарение на упоритата и системна работа през годините 79 СОУ „Индира Ганди” заема достойно място в столичното образование. И така с извоюван авторитет и самочувствие на 19 ноември 2007г. училището отпразнува своя 25-годишен юбилей. Празникът е отбелязан с грандиозен концерт – спектакъл в Зала 1 на НДК. Присъстват много гости: видни културни дейци, общественици, приятели на училището. Поздравителни адреси са изпратени от министър – председателя на Република България и от министъра на образованието и науката. В своето приветствие г-н Димитров, директор на училището, заявява: „21. век, векът на толерантността, на информационните и комуникационните технологии, отправя към нас своите предизвикателства. За тях ние подготвяме нашите ученици с надежда за пълноценната им реализация. Основна цел в стратегията за развитие на 79 СОУ „Индира Ганди” е да формира младите хора като граждани на демократичното европейско общество, с широка обща култура, зачитащи националните и общочовешките ценности.”.
И днес училището продължава тази стратегия. Педагогическият колектив полага неимоверни усилия да подготвя своите ученици за предизвикателствата на ХХІ век, за пълноценната им реализация. Екипи от преподаватели и ученици работят по редица проекти.

От втория срок на учебната 2008/2009 г. училището има нов директор. След пенсионирането на г-н Константин Димитров и след обявен конкурс, на поста е назначена г-жа Снежана Дукова.

Успешната политическа кариера на г-жа Дукова я отвежда в 41-то, 42-то, 43- то и 44-то Народно събрание. Там тя активно участва в създаването на Закона за предучилищно и училищно образование /ЗПУО/, влязал в сила през 2016 година. Има значителен принос в работата на парламентарната комисия по образование и законотворчеството, свързано с училищната дейност.

През този период, изпълняващ длъжността директор е г-жа Сашка Георгиева, която печели конкурса за директор през 2020 година. Ръководи успешно институцията до днес.

Училището се развива, запазвайки традиционната посока на профилирано обучение с интензивно изучаване на английски език и информационни технологии.

През учебната 2017/2018 година е въведен профилът „Софтуерни и хардуерни науки“ в учебната програма на випуска, за да отговори на съвременните тенденции в образованието. Иновативната програма „Визуално програмиране и английски език” стартира през учебната 2018/2019 година.

Обучението по хинди продължава във факултативна форма с ученици от начален етап. Изключително ползотворни са отношенията с Посолството на Република Индия в България, много съвместни инициативи и културни изяви обогатяват живота на учениците и създават позитивна атмосфера за извънкласна дейност.

През учебната 2019/2020 година е извършен цялостен конструктивен ремонт на сградата на училището - реновирана фасада, подмяна на инсталацията за парно отопление, електроинсталацията и покрива.

Работата по европейски проекти е активно застъпена, училищният екип подкрепя и поощрява участието на ученици и учители в Национални програми по различни направления.

Педагогическият екип се обновява с годините, променя своя състав, но запазва високото качество на професионализъм, отговорност и отдаденост на работата в образователната институция. Гаранция за това са поколения реализирани във всички области на живота ученици, завършили 79. СУ „Индира Ганди”.

През есента на 2022 година училището отпразнува своята 40- годишнина с разнообразни инициативи, връчени са плакети на бивши и настоящи учители, официални гости на тържествения концерт и представители на Столична община и РУО – София-град.

Зададена е вярната посока - традиция и иновация в единство за успеха и просперитета на 79. СУ „Индира Ганди”!
.