СЛЕД 7. КЛАС

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”
  • Интензивно изучаване на английски език.
  • Втори чужд език – испански.
  • Профилиращи предмети – информатика и информационни технологии.
  • Балообразуващи предмети – БЕЛ и математика.
Профил „Хуманитарни науки”
  • Първи чужд език – английски, втори – испански (без интензивно изучаване на чужд език).
  • Профилиращи предмети – БЕЛ и история и цивилизация.
  • Балообразуващи предмети – БЕЛ и история и цивилизация.
79. СУ "Индира Ганди"