След 4. клас

  • Възможност за прием на четири паралелки.
  • Класове с интензивни обучения по математика (едноседмични занимания през лятната ваканция и тест за определяне ниво на знанията).
  • ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2018/2019
79. СУ "Индира Ганди"