След 4. клас

    През учебната 2019/2020 година прием 4 паралелки V клас:
  • 1. Две паралелки - ИУЧ 2,5 часа математика
  • 2. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа информационни технологии и 1 час математика
  • 3. Една паралелка - ИУЧ 1 час БЕЛ, 1 час математика и 0,5 часа информационни технологии
  • ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2019/2020
79. СУ "Индира Ганди"