След 4. клас

    През учебната 2020/2021 година прием 4 паралелки V клас:
  • 1. Две паралелки - ИУЧ 2,5 часа математика
  • 2. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа информационни технологии и 1 час математика
  • 3. Една паралелка - ИУЧ 1,5 часа БЕЛ и 1 час математика

  • ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2020/2021
79. СУ "Индира Ганди"