ПРИЕМ 1. КЛАС

Незаети места за I клас за учебната 2019/2020 година

СВОБОДНИ МЕСТА СЛЕД ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ОТ ТРЕТО КЛАСИРАНЕ НА 14.06.2019Г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ТРЕТО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ОТ ВТОРО КЛАСИРАНЕ НА 10.06.2019Г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ВТОРО КЛАСИРАНЕ В ПЪРВИ КЛАС

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В 1. КЛАС ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА 03.06.2019Г. - Kласирането е същото, но са добавени точките от допълнителните критерии.

  • Възможност за прием на пет паралелки.
  • Целодневно обучение в класни стаи на първия етаж – просторни и уютни.
  • Обучение по чужди езици - английски език.
  • Часове по информационни технологии.
  • Физкултурен салон за начален етап.
  • Хранене с топло и разообразно меню в стола на училището.
  • Безплатна закуска.
  • Здравен кабинет.
  • стоматологичен кабинет.
79. СУ "Индира Ганди"