ПРИЕМ 1. КЛАС

  • Възможност за прием на четири паралелки.
  • Целодневно обучение в класни стаи на първия етаж – просторни и уютни.
  • Обучение по чужди езици - английски език.
  • Часове по информационни технологии.
  • Физкултурен салон за начален етап.
  • Хранене с топло и разообразно меню в стола на училището.
  • Безплатна закуска.
  • Здравен кабинет.
  • стоматологичен кабинет.
79. СУ "Индира Ганди"