ПРИЕМ 1. КЛАС

 • Възможност за прием на четири паралелки.
 • Целодневно обучение в класни стаи на първия етаж – просторни и уютни.
 • Обучение по чужди езици - английски език.
 • Часове по информационни технологии.
 • Физкултурен салон за начален етап.
 • Хранене с топло и разообразно меню в стола на училището.
 • Безплатна закуска.
 • Здравен кабинет.
 • стоматологичен кабинет.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ В  ПЪРВИ КЛАС

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, Столичната община уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях. Това са:

- Удостоверение за промени по постоянен адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за промени по настоящ адрес, в случаите когато е извършвана промяна през последните 1-3 години

- Удостоверение за настоящ адрес

- Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

- Удостоверение за раждане на детето

79. СУ „Индира Ганди“ ще използва онлайн платформа за подаване на заявлениата. По този начин електронизираме целия процес, като на родителите няма да се налага да посещават институциите, а изцяло от вкъщи ще имат възможността да подадат заявленията за първолаците.

 

Цялата информация за кампанията, бланка на заявление, списък на учебните заведения и контактни с тях  можете да намерите в рубрика „Образование“ на Електронния портал на Столична община: https://www.sofia.bg/education-messages и на интернет страниците на районните администрации.

На сайта на 79. СУ“Индира Ганди“ – 79su.bg., може да намерите:

 1. Електронна платформа за подаване на заявлене;
 2. Образец на заявление за прием в първи клас;
 3. График на дейностите за кампанята па приема.

Заедно ще се справим!

79. СУ "Индира Ганди"