Проекти

Национални програми и Проекти за учебната 2022/2023 г.

Образование за утрешния ден

Равен достъп до училищно образование в условията на криза

Подкрепа за приобщаващо образование

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩЕ

ЕРАЗЪМ +

От октомври 2019 година 79. СУ „Индира Ганди“ работи по проект по програма „Еразъм+“. Името на проекта е „I have the power” – „Имам силата“. Включва училища от 6 държави – България, Румъния, Литва, Португалия, Италия и Турция като координатор. Продължителността на проекта е 2 години и обхваща ученици от IV до VIII клас.

Целта на проекта е превенция на ранното напускане на училище. Предвидено е да се работи с ученици от уязвимите групи – деца с умствени и физически затруднения, деца с проблеми в общуването и от социално слаби семейства, т.е. деца, застрашени от отпадане.

Идеята е чрез разнообразни творчески занимания да се търсят талантите у тези деца. По този начин учениците ще придобият самочувствие, ще станат по-уверени в своите сили и това ще им помогне да се впишат по-добре в колектива.

Заедно с уязвимите деца в проекта се включват ученици с изявени способности. Те им помагат да се справят в различните занимания.

През изминалата учебна година учениците от сформираната група се научиха да създават модели на български шевици и да отпечатват своите модели върху тениски. Те представиха своите умения на среща в Брашов, Румъния през ноември, 2018г. Децата, които по-трудно се справят с щамповането на шевици върху фланелки, също се запознаха с българските шевици, като оцветяваха специално закупени за тях книжки.

Участници в групата представиха уникално ритъм шоу в съпровод на оригинални български народни инструменти на проведената среща през март, 2019г, във Фоджа, Италия. Децата участваха в занимания, посветени на празници – Коледа, 3 март, Великден, Цветница. Запознаха се с приказки, предложени от нашите партньори и направиха илюстрации по тях. Изучаваха танци от страните, в които бяха проведени мобилности.

През настоящата учебна година работата продължи. Децата, участвали в мобилността в Португалия, представиха там куклено шоу на популярна българска народна приказка.През септември тази година започнахме работа по проект - Secure Internet real freedom. Проектът е двегодишен и продължава до юни 2021 година. Наши партньори са неправителствени организации и училища от Румъния, Турция, Литва, Италия и Полша. Координатор е организация от Унгария.

Проектът е насочен главно към ученици във възрастовата група – 13 – 15 години. Целта му е да запознае учениците с правилата за работа в Интернет, за опасностите, които ги дебнат в мережата. Децата трябва да се научат да разпознават заплахите и да успяват да се предпазят от тях. Важна цел на проекта е да научи учениците да опазват личната си информация, да уважават авторското право и неприкосновеността на другите в Интернет.

В началото ще проведем изследване за това доколко учениците, родителите и учителите съумяват да използват безопасно мрежата. В зависимост от резултатите на проучването ще бъдат проведени обучения. Ще бъдат създадени продукти, които ще помогнат за сигурността на децата в Интернет.

По време на всяка от мобилностите учениците ще бъдат обучавани как да използват новите технологии за създаване на нещо полезно и интересно. Интересът на децата към дигиталните технологии ще бъде насочен към изучаване на съвременни инструменти – Ардуино, Web tools. Учениците ще създадат филм, илюстрован наръчник, ще се научат да работят в онлайн платформа, да споделят данни. Специално внимание ще се отдели на борба с кибертормоза.

Първата мобилност по проекта ще се проведе в нашето училище от 9 до 13 декември. Съвместно с Центъра за безопасен интернет ще проведем обучение за децата от страните партньори и за наши деца. В края на проекта ще бъде проведен семинар за уччители, на който ще представим работата по проекта и създадените продукти.За пета поредна година в училището ще бъде сформирана група по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“. Това стана възможно благодарение на отличното представяне на наши ученици на олимпиадата по информационни технологии. Вече четири поредни години представителите ни достигат до Националния кръг на олимпиадата със своите проекти.

През учебната 2019/2020г. учениците от групата ще изучават уеб програмиране с езиците HTML и CSS. Ще създадат свои сайтове, с които ще участват в олимпиади и състезания.

През месец май 2014 г. беше приета и влезе в действие Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 г. - 2018 г. в съответствие с нея Столична община, чрез своя изпълнител Превантивно Информационен Център по Превенция на наркоманиите -София провежда програма „Избирам себе си” за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.“, която е одобрена от МОН и МЗ чрез НЦН със Съгласие № 411/07.09.2016 г. Участието в програмата е доброволно, по желание на учениците и техните родители. В програмата участват ученици от 5-ти и 6-ти клас.


Програма “Избирам себе си” съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения - съобразена е с възрастовите особености на учениците, преобладава интерактивната предлекционна форма, утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.


Какво общо имат психоактивните вещества с уменията за живот? Програмата е насочена към развиване у учениците на основни умения за живот, които им дават възможността да се справят със своите проблеми и да устоят на влиянията към тях да употребяват психоактивни вещества.


Защо детето Ви да участва в програма “Избирам себе си”? Защото ще усвоява и упражнява умения за ефективно общуване, справяне с конфликти, поставяне на реалистични цели, вземане на решения, устояване на натиск, алтернативи на употребата на ПАВ, управление на времето, спазване на режим, изграждане на самочувствие.


Защо аз като родител да участвам в нея? Защото ще научите: как да разговаряте с детето си за психоактивните вещества във възрастта между 11 и 13 години. Кои деца са най- изложени на риск и как да намалите рисковите фактори.

Обучение по немски език с Фарос в 79 СУ за ученици от 1-ви до 7-ми клас

Училища Фарос предлагат:

Допълнително чуждоезиково обучение, по 4 уч. часа седмично, 120 часа в рамките на учебната година;

Такси от 660 лв. за всички нива, платими на 4 вноски по 165 лв.;

Отстъпки при плащане на цяла такса или при регистрация на повече от един член от семейство;

Екип от висококвалифицирани педагози с опит в подготовката на деца от предучилищна възраст, начални и средни класове;

Сертификат обвързан с Европейската езикова рамка;

Най-нови учебни системи на водещи издателства;

Фарос е подготвителен изпитен център на Университета Кеймбридж, една от най-престижните образователни институции в света;

 

За повече информация моля се свържете с нас на телефон:  0878278028.

Очакваме ви!

79. СУ "Индира Ганди"