Проекти

През месец май 2014 г. беше приета и влезе в действие Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 г. - 2018 г. в съответствие с нея Столична община, чрез своя изпълнител Превантивно Информационен Център по Превенция на наркоманиите -София провежда програма „Избирам себе си” за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.“, която е одобрена от МОН и МЗ чрез НЦН със Съгласие № 411/07.09.2016 г. Участието в програмата е доброволно, по желание на учениците и техните родители. В програмата участват ученици от 5-ти и 6-ти клас.


Програма “Избирам себе си” съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения - съобразена е с възрастовите особености на учениците, преобладава интерактивната предлекционна форма, утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.


Какво общо имат психоактивните вещества с уменията за живот? Програмата е насочена към развиване у учениците на основни умения за живот, които им дават възможността да се справят със своите проблеми и да устоят на влиянията към тях да употребяват психоактивни вещества.


Защо детето Ви да участва в програма “Избирам себе си”? Защото ще усвоява и упражнява умения за ефективно общуване, справяне с конфликти, поставяне на реалистични цели, вземане на решения, устояване на натиск, алтернативи на употребата на ПАВ, управление на времето, спазване на режим, изграждане на самочувствие.


Защо аз като родител да участвам в нея? Защото ще научите: как да разговаряте с детето си за психоактивните вещества във възрастта между 11 и 13 години. Кои деца са най- изложени на риск и как да намалите рисковите фактори.

Обучение по немски език с Фарос в 79 СУ за ученици от 1-ви до 7-ми клас

Училища Фарос предлагат:

Допълнително чуждоезиково обучение, по 4 уч. часа седмично, 120 часа в рамките на учебната година;

Такси от 660 лв. за всички нива, платими на 4 вноски по 165 лв.;

Отстъпки при плащане на цяла такса или при регистрация на повече от един член от семейство;

Екип от висококвалифицирани педагози с опит в подготовката на деца от предучилищна възраст, начални и средни класове;

Сертификат обвързан с Европейската езикова рамка;

Най-нови учебни системи на водещи издателства;

Фарос е подготвителен изпитен център на Университета Кеймбридж, една от най-престижните образователни институции в света;

 

За повече информация моля се свържете с нас на телефон:  0878278028.

Очакваме ви!

79. СУ "Индира Ганди"