СЛЕД 7. КЛАС

Профил „Софтуерни и хардуерни науки за учебната 2023/2024 година”
 • Една паралелка с интензивно изучаване на английски език;
 • Една паралелка с разширено изучаване на английски език;
 • Втори чужд език – испански;
 • Профилиращи предмети – информатика и информационни технологии;
 • Балообразуващи предмети – математика и информационни технологии.
СВОБОДНИ МЕСТА
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки” за учебната 2023/2024 година

 • 1 място в паралелка с интензивно изучаване на английски език;
 • • 1 място в паралелка с разширено изучаване на английски език;
 • • Втори чужд език – испански;
 • • Профилиращи предмети – информатика и информационни технологии;
 • • Балообразуващи предмети – математика и информационни технологи