След 4. клас


ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2023/2024
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА 5. КЛАС 2023/2024

    През учебната 2023/2024 година прием 4 паралелки в V клас, формирани според избираемите учебни часове:
  • 1. Една паралелка с 1 час български език и литература и 1,5 час математика;
  • 2. Една паралелка с 1,5 часа български език и литература, 1 час математика;
  • 3. Една паралелка с 1 час математика и 1,5 часа информационни технологии;
  • 4. Една паралелка с 1 час математика и разделена на 2 групи: 1,5 часа български език и литература или 1,5 часа испански език.