ПРИЕМ

В 79. СУ "Индира Ганди" се обучават ученици от 1 до 12 клас.

Училището приема ученици, кандидатстващи след 7 клас в пpофилирани паралки. ЗАПОВЕД ПРИЕМ 2018/2019

Подготвителна група

Прием за първи клас

Прием след четвърти клас

  • Възможност за прием на четири паралелки.
  • Класове с интензивни обучения по математика (едноседмични занимания през лятната ваканция и тест за определяне ниво на знанията).

Прием след седми клас

Профил „Софтуерни и хардуерни науки”
  • Интензивно изучаване на английски език.
  • Втори чужд език – испански.
  • Профилиращи предмети – информатика и информационни технологии.
  • Балообразуващи предмети – БЕЛ и математика.
Профил „Хуманитарни науки”
  • Първи чужд език – английски, втори – испански (без интензивно изучаване на чужд език).
  • Профилиращи предмети – БЕЛ и история и цивилизация.
  • Балообразуващи предмети – БЕЛ и история и цивилизация.
79. СУ "Индира Ганди"