Подготвителна група

  • Заниманията в подготвителната група на 79. СОУ “Индира Ганди” се провеждат от 8.00 до 12.30 часа.
  • За децата е осигурена закуска. Предлага се и хранене в стола на училището.
  • Обучение, според изискванията на ЗПУО.
  • Игри и занимания по интереси.
  • Модерно обзаведена и слънчева стая.
79. СУ "Индира Ганди"