Педагогически състав

Директор -  Сашка Георгиева

 

Заместник-директори:

Александра Данова – заместник-директор учебна дейност

Ивелина Иванова -   заместник-директор учебна дейност

Левенда Миланова – заместник-директор АСД

 

Педагогически съветник– Татяна Грачанлиева

Училищен психолог– Илияна Николова

Ръководител направление ИКТ– Възкресия Пиперова

Класни ръководители

Подготвителна група – Мариана Танова

Начални учители – Елена Докторова, Лилия Колева, Валя Марковска, Петя Бонкина, Галя Кирилова, Цветелинка Чилингирова, Лиляна Иванова, Ирина Пешева, Снежана Кисьова, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Павлинка Средкова, Даниела Влахова, Иванка Мучанова, Рени Манолева, Ваня Теофилова

 

Учители ГЦО :

1 клас – Зорница Багалева, Марина Симеонова, Винка Лозанова, Цветелина Здравкова, Даниела Влахова

2 клас – Владимир Лилов, Невенка Велева, Йорданка Гюрова, Ирена Шунина

3 клас – Елизабет Шеева, Паулина Тодорова, Наталия Кавръкова, Вяра Йовкова

4 клас – Галя Кирилова, Петя Стефанова, Виктория Керемедчийска

Български език и литература – Илонка Филипова, Тотка Златанова, Виолета Иванова, Мариана  Календжиева, Петя Памукчиева,Цветанка Петкова-Керемидчиева

Английски език – Зора Накова-Васева, Зорница Христова-Славева, Мария Колева-Ковачева, Пенка Аврамова, Пролет Петкова, Ирена Христова, Златина Петрова

Испански език – Румяна Джамбазова

Математика – Анета Атанасова, Ирина Ташкова, Диян Димитров, Валентина Димиева, Станко Станков, Росица Ангелова

Информационни технологии – Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Цветелина Такова, Възкресия Пиперова, Мима Жекова

История и цивилизация – Светла Вълчовска, Десислава Мишева, Петя Стефанова

География и икономика – Цветелина Пейкова, Десислава Мишева, Петя Стефанова

Философски цикъл – Ирена Шунина

Биология и здравно образование – Илияна Еремиева, Елка Илиева

Физика и астрномия – Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда – Цветелина Асенова

Изобразително изкуство – Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии и предприемачество – Иван Пиперов

Музика – Светлана Хвир, Гален Гатев

Физическо възпитание – Венетка Стоенчева, Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители – Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед – Златина Петрова

79. СУ "Индира Ганди"