Педагогически състав

Директор -  Сашка Георгиева

 

Заместник-директори:

Александра Данова – заместник-директор учебна дейност

Ивелина Иванова -   заместник-директор учебна дейност

Левенда Миланова – заместник-директор АСД

 

Ръководител направление ИКТ - Лилия Колева

 

Педагогически съветник – Татяна Грачанлиева

 

Училищен психолог – Илияна Николова

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

КЛАС ПРЕПОДАВАТЕЛ
   
Елена Докторова
Галя Кирилова
Валя Марковска
Петя Бонкина
Цветелина Чилингирова
Лиляна Иванова
Анна Александрова
Гергана Георгиева
Ани Георгиева
Габриела Кацарова
Петранка Андреева
Павлинка Средкова
 Даниела Влахова
Талка Тодорова
Рени Манолева
Иванка Мучанова
Цветелина Такова
Красимира Тодорова
Винка Лозанова
Илияна Шотева
Валентина Димиева
Нели Георгиева - Йотова
Диана Янкова
Мима Жекова
Десислава Мишева
Христина Пехливанова
Петя Стефанова
Диян Димитров
Зора Накова - Васева
 9а Цветелина Асенова
Мая Енчева
10а Веселка Иванова
10б Валя Симеонова
11а Мария Колева
12а Илонка Филипова

Начални учители –Елена Докторова, Галя Кирилова, Валя Марковска, Петя Бонкина, Цветелинка Чилингирова, Лиляна Иванова, Анна Александрова, Гергана Георгиева, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Павлинка Средкова, Даниела Влахова, Талка Тодорова, Рени Манолева, Иванка Мучанова.

 

Учители ГЦО :

1 клас –  Милена Тачинова, Владимир Тодоров, Ваня Веселинова, Цветелина Здравкова

2 клас – Владимир Лилов, Ивелина Николова - Атанасова, Йорданка Гюрова, Кристина Петрова

3 клас – Ралица Милчова, Росита Георгиева, Наталия Кавръкова, Мариана Танова

4 клас – Ирина Димитрова, Радостина Китанова, Вяра Йовкова

 

Български език и литература – Илонка Филипова, Христина Пехливанова, Нели Георгиева-Йотова, Христина Ангелова

Английски език – Зора Накова-Васева, Зорница Христова-Славева, Мария Колева-Ковачева, Ирена Христова,  Диана Стоянова, Драган Божилов, Ваня Филчева

Испански език – Лъчезар Чандрев

Математика – Диян Димитров, Валентина Димиева, Красимира Димитрова, Диляна Кузева-Доцина

Информационни технологии – Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Цветелина Такова, Мима Жекова, Йонка Ценова, Росица Ангелова

История и цивилизация – Десислава Мишева, Петя Стефанова, Винка Лозанова

География и икономика –  Десислава Мишева, Петя Стефанова

Философски цикъл – Ирена Шунина

Биология и здравно образование – Илияна Шотева

Физика и астрномия – Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда – Цветелина Асенова, Даниела Мирчева

Изобразително изкуство – Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии и предприемачество – Иван Пиперов

Музика – Светлана Хвир

Физическо възпитание – Венетка Стоенчева, Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители – Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед – Златина Петрова

79. СУ "Индира Ганди"