Педагогически състав

Директор -  Сашка Георгиева

 

Заместник-директори:

Александра Данова – заместник-директор учебна дейност

Ивелина Иванова -   заместник-директор учебна дейност

Левенда Миланова – заместник-директор АСД

 

Педагогически съветник – Татяна Грачанлиева

 

Училищен психолог – Илияна Николова

Класни ръководители

Начални учители – Даниела Влахова, Паулина Тодорова, Рени Манолева, Иванка Мучанова, Винка Лозанова, Елена Докторова, Лилия Колева, Валя Марковска, Петя Бонкина, Галя Кирилова, Цветелинка Чилингирова, Лиляна Иванова, Ирина Пешева, Снежана Кисьова, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Павлинка Средкова

 

Учители ГЦО :

1 клас – Нели Георгиева-Йотова, Милена Тачинова, Ваня Филчева, Вяра Йовкова, Капка Балева

2 клас – Зорница Багалева, Лилия Колева, Винка Лозанова, Цветелина Здравкова, Владимир Тодоров

3 клас – Владимир Лилов, Радостина Китанова, Йорданка Гюрова, Ирена Шунина

4 клас – Надежда Методиева, Мариана Танова, Наталия Кавръкова

Български език и литература – Илонка Филипова, Тотка Златанова, Виолета Иванова, Мариана  Календжиева, Петя Памукчиева, Христина Пехливанова

Английски език – Зора Накова-Васева, Зорница Христова-Славева, Мария Колева-Ковачева, Пролет Петкова, Ирена Христова, Златина Петрова, Калина Стоева, Стела Крето

Испански език – Стела Крето

Математика – Анета Атанасова, Ирина Ташкова, Диян Димитров, Валентина Димиева, Росица Ангелова

Информационни технологии – Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Цветелина Такова, Мима Жекова

История и цивилизация – Светла Вълчовска, Десислава Мишева, Петя Стефанова

География и икономика –  Десислава Мишева, Петя Стефанова, Виктория Керемидчийска

Философски цикъл – Ирена Шунина

Биология и здравно образование – Илияна Еремиева, Елка Илиева

Физика и астрномия – Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда – Цветелина Асенова, Радостина Китанова

Изобразително изкуство – Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии и предприемачество – Иван Пиперов

Музика – Светлана Хвир, Владимир Лилов

Физическо възпитание – Венетка Стоенчева, Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители – Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед – Златина Петрова

79. СУ "Индира Ганди"