Педагогически състав

Директор:  Сашка Георгиева

Заместник-директори:

Ивелина Иванова - Заместник-директор по учебната дейност
Александра Данова - Заместник-директор по учебната дейност
Левенда Миланова - Заместник-директор по административно-стопанските въпроси

Педагогически съветник - Татяна Грачанлиева

Училищен психолог - Илияна Николова

Ръководител направление ИКТ - Възкресия Пиперова

Главни учители - Лиляна Иванова, Пролет Петкова, Илияна Еремиева 

Класни ръководители

Подготвителен клас - Мариана Танова

Начални учители - Цветелина Чилингирова, Лиляна Иванова, Ирина Пешева, Снежана Станкева - Кисьова, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Събина Михайлова, Даниела Влахова, Иванка Мучанова, Рени Манолева, Ваня Теофилова, Виктория Керемидчийска, Жанета Дамбова, Валя Марковска,  Калина Панева, Елена Докторова, Красимира Спартянова, 

Учители ЦДО:

1 клас - Владимир Лилов, Невенка Велева, Лилия Колева, Ирена Шунина

2 клас - Петя Бонкина, Паулина Тодорова, Наталия Кавръкова, Вяра Йовкова

3 клас - Галя Кирилова, Петя Стефанова, Зорница Багалева

4 клас - Цветелина Здравкова, Йорданка Гюрова, Зоя Пенчева, Винка Лозанова

Български език и литература - Виолета Иванова,  Илонка Филипова, Тотка Златанова, Мариана Календжиева, Петя Кръстева

Английски език - Зора Накова,  Мария Колева, Пролет Петкова,  Зорница Христова-Славева, Ирена Христова, Златина Петрова, Тодорка Славева

Испански език - Румяна Джамбазова

Математика - Анета Атанасова,  Ирина Крумова, Станко Станков, Възкресия Пиперова, Диян Димитров

Информатика и информационни технологии -  Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Виолета Тодорова, Възкресия Пиперова, Мима Жекова, Цветелина Такова, Йорданка Помакова, Тодорка Славева, Станко Станков

Физика и астрономия - Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда - Илияна Ерeмиева, Елка Илиева

Биология и здравно образование - Елка Илиева, Илияна Еремиева

Човекът и природата - Илияна Еремиева, Елка Илиева

История и цивилизация -  Светла Вълчовска, Десислава Мишева, Петя Стефанова

Психология и логика, етика и право, философия - Емил Кръстев

География и икономика -  Цветелина Пейкова, Десислава Мишева, Петя Стефанова

Изобразително изкуство - Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии - Иван Пиперов

Музика - Светлана Хвир, Гален Гатев

Физическо възпитание - Венетка Стоенчева,  Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители - Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед - Златина Петрова

79. СУ "Индира Ганди"