Педагогически състав

Директор -  Сашка Георгиева

Заместник-директори:

Александра Данова – заместник-директор учебна дейност
Ивелина Иванова -   заместник-директор учебна дейностЮ
Левенда Миланова – заместник-директор АСД

Ръководител направление ИКТ - Лилия Колева

Педагогически съветник – Татяна Грачанлиева

Училищен психолог – Илияна Николова

Класни ръководители

КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ

 

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

Владимир Тодоров

Талка Тодорова

Рени Манолева

Кристина Петрова-Алескиева

 

 

Елена Докторова

Галя Кирилова

Валя Марковска

Петя Бонкина

 

 

Цветелинка Чилингирова

Лиляна Иванова

Анна Александрова

Гергана Георгиева

 

 

Ани Георгиева

Габриела Кацарова

Петранка Андреева

Павлинка Средкова

Десислава Мишева

Христина Пехливанова

Мима Жекова

 

 

Цветелина Такова

Красимира Тодорова

Винка Лозанова

Илияна Шотева

 

 

Валентина Димиева

Нели Георгиева-Йотова

Диана Янкова

 

 

Йонка Ценова

Ивана Русева

 

 

Диян Димитров

Зора Накова-Васева

 

 

10а

Цветелина Асенова

10б

Мая Енчева

 

 

11а

Веселка Иванова

11б

Валентина Симеонова

 

 

12а

Мария Колева

 

Начални учителиВладимир Тодоров, Талка Тодорова, Рени Манолева, Кристина Петрова-Алексиева, Елена Докторова, Галя Кирилова, Валя Марковска, Петя Бонкина, Цветелинка Чилингирова, Лиляна Иванова, Анна Александрова, Гергана Георгиева, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Павлинка Средкова

 

Учители ГЦО :

1 клас – Ани Гешева, Вяра Йовкова, Радостина Китанова, Ирина Димитрова

2 клас – Ирина Евгениева, Владимир Додов,Ваня Веселинова, Цветелина Здравкова

3 клас – Владимир Лилов, Ивелина Николова-Атанасова, Йорданка Гюрова, Гергана Георгиева

4 клас – Ралица Милчова, Росита Георгиева, Наталия Кавръкова, Мариана Танова

 

Български език и литература – Илонка Филипова, Христина Пехливанова, Нели Георгиева-Йотова, Мариела Янева, Ивана Русева

Английски език – Зора Накова-Васева, Зорница Христова-Славева, Мария Колева-Ковачева, Ирена Христова, Диана Стоянова, Драган Божилов, Ваня Филчева

Испански език – Лъчезар Чандрев

Математика – Диян Димитров, Валентина Димиева, Красимира Тодорова, Диляна Кузева-Доцина, Параскева Иванова

Информационни технологии – Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Цветелина Такова, Мима Жекова, Йонка Ценова, Елка Пенчева, Петър Петров

История и цивилизации – Десислава Мишева, Петя Стефанова, Винка Лозанова, Милена Тачинова

География и икономика –  Десислава Мишева, Петя Стефанова

Философски цикъл – Ирена Шунина

Биология и здравно образование – Илияна Шотева

Физика и астрномия – Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда – Цветелина Асенова, Даниела Мирчева

Изобразително изкуство – Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии и предприемачество – Иван Пиперов

Музика – Пламенка Злтева-Мутафчиева, Владимир Лилов

Физическо възпитание – Венетка Стоенчева, Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители – Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед – Златина Петрова