Материална база

 • 4 компютърни зали с достъп до Интернет;
 • 3 мултимедийни кабинета;
 • Специализирани кабинети по:
  - химия,
  - биология,
  - физика,
  - география,
  - история,
  - музика и изобразително изкуство;
 • Зала за конференции;
 • Библиотека;
 • 3 физкултурни салона;
 • Открита спортна база с игрища за баскетбол, футбол, хандбал, волейбол;
 • Консултативни кабинети на:
  - Училищен психолог;
  - Педагогически съветник;
  - 2 кабинета на ресурсни учители;
  - Логопед;
 • Медицински кабинет;
 • Зъболекарски кабинет;
 • Ученически стол;
 • Бюфет.
79. СУ "Индира Ганди"