Ваканции

  

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – зимна 
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
20.11.2017 г. – неучебен - Патронен празник на 79. СУ "Индира Ганди"
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
07.02.2018 г. – за I - XI клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
15.05.2018 г. – XII клас 
01.06.2018 г. – I - IV клас 
15.06.2018 г. – V - VII клас
29.06.2018 г. – VIII - XI клас 

График на часовете

Подготвителна група I и II клас III и IV клас I смяна II смяна
08:00 – 09:30 08:00 – 08:35 08:00 – 08:40 07:30 – 08:10 13:00 – 13:40
09:30 – 10:00 08:45 – 09:20 08:50 – 09:30 08:20 – 09:00 13:50 – 14:30
10:15 – 09:30 голямо междучасие голямо междучасие 09:10 – 09:50 14:40 – 15:20
11:00 – 11:30 09:40 – 10:15 09:50 – 10:30 голямо междучасие голямо междучасие
11:45 – 12:15 10:25 – 11:00 10:40 – 11:20 10:10 – 10:50 15:40 – 16:20
12:15 – 14:00 11:10 – 11:45 11:30 – 12:10 11:00 – 11:40 16:30 – 17:10
11:45 – 13:00 12:20 – 13:00 11:50 – 12:30 17:20 – 18:00
13:00 – 13:45 13:00 – 13:40 12:40 – 13:20 12:10 – 12:50
13:45 – 14:20 13:50 – 14:30
14:30 – 15:05 14:40 – 15:20
голямо междучасие голямо междучасие
15:25 – 16:00 15:40 – 16:20
16:10 – 16:45 16:30 – 17:10
16:55 – 17:30 17:20 – 18:00
79. СУ "Индира Ганди"