ИСТОРИЯ

Паметна за нас е датата 15.IX.1982 г.
ВИЖ ОЩЕ >

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Профил на купувача
ВИЖ ОЩЕ >
admission

ПРИЕМ

Тук се обучават ученици от 1-ви до 12-ти клас.
ВИЖ ОЩЕ

Новини

79. СУ
February 23, 2018

В памет на Левски

79. СУ
February 2, 2018

Киберскаути

79. СУ
December 20, 2017

Грамота и първо място!

79. СУ
November 27, 2017

СК “София 2017”

79. СУ
August 28, 2017

Родителска среща

79. СУ
August 3, 2017

Покана

79. СУ
April 19, 2017

Успех в състезание

79. СУ
April 19, 2017

ДЕН НА ИНДИЯ

79. СУ
March 2, 2017

Спортен успех

Материална база

 • 4 компютърни зали с достъп до Интернет;
 • 3 мултимедийни кабинета;
 • Специализирани кабинети по:
  - химия,
  - биология,
  - физика,
  - география,
  - история,
  - музика и изобразително изкуство;
 • Зала за конференции;
 • Библиотека;
 • 3 физкултурни салона;
 • Открита спортна база с игрища за баскетбол, футбол, хандбал, волейбол;
 • Консултативни кабинети на:
  - Училищен психолог;
  - Педагогически съветник;
  - 2 кабинета на ресурсни учители;
  - Логопед;
 • Медицински кабинет;
 • Зъболекарски кабинет;
 • Ученически стол;
 • Бюфет.

През месец май 2014 г. беше приета и влезе в действие Националната стратегия за борба с наркотиците 2014 г. - 2018 г. в съответствие с нея Столична община, чрез своя изпълнител Превантивно Информационен Център по Превенция на наркоманиите -София провежда програма „Избирам себе си” за усвояване на личностови и групови умения за превенция на употребата на психоактивни вещества.“, която е одобрена от МОН и МЗ чрез НЦН със Съгласие № 411/07.09.2016 г. Участието в програмата е доброволно, по желание на учениците и техните родители. В програмата участват ученици от 5-ти и 6-ти клас.


Програма “Избирам себе си” съдържа редица предпоставки за подпомагане формирането на индивидуални и групови знания и умения - съобразена е с възрастовите особености на учениците, преобладава интерактивната предлекционна форма, утвърждава здравословния начин на живот като избор на поведение.


Какво общо имат психоактивните вещества с уменията за живот? Програмата е насочена към развиване у учениците на основни умения за живот, които им дават възможността да се справят със своите проблеми и да устоят на влиянията към тях да употребяват психоактивни вещества.


Защо детето Ви да участва в програма “Избирам себе си”? Защото ще усвоява и упражнява умения за ефективно общуване, справяне с конфликти, поставяне на реалистични цели, вземане на решения, устояване на натиск, алтернативи на употребата на ПАВ, управление на времето, спазване на режим, изграждане на самочувствие.


Защо аз като родител да участвам в нея? Защото ще научите: как да разговаряте с детето си за психоактивните вещества във възрастта между 11 и 13 години. Кои деца са най- изложени на риск и как да намалите рисковите фактори.

Обучение по немски език с Фарос в 79 СУ за ученици от 1-ви до 7-ми клас

Училища Фарос предлагат:

Допълнително чуждоезиково обучение, по 4 уч. часа седмично, 120 часа в рамките на учебната година;

Такси от 660 лв. за всички нива, платими на 4 вноски по 165 лв.;

Отстъпки при плащане на цяла такса или при регистрация на повече от един член от семейство;

Екип от висококвалифицирани педагози с опит в подготовката на деца от предучилищна възраст, начални и средни класове;

Сертификат обвързан с Европейската езикова рамка;

Най-нови учебни системи на водещи издателства;

Фарос е подготвителен изпитен център на Университета Кеймбридж, една от най-престижните образователни институции в света;

 

За повече информация моля се свържете с нас на телефон:  0878278028.

Очакваме ви!

Педагогически състав

Директор:  Сашка Георгиева

Заместник-директори:

Ивелина Иванова - Заместник-директор по учебната дейност
Александра Данова - Заместник-директор по учебната дейност
Левенда Миланова - Заместник-директор по административно-стопанските въпроси

Педагогически съветник - Татяна Грачанлиева

Училищен психолог - Илияна Николова

Ръководител направление ИКТ - Възкресия Пиперова

Главни учители - Лиляна Иванова, Пролет Петкова, Илияна Еремиева 

Класни ръководители

Подготвителен клас - Мариана Танова

Начални учители - Цветелина Чилингирова, Лиляна Иванова, Ирина Пешева, Снежана Станкева - Кисьова, Ани Георгиева, Габриела Кацарова, Петранка Андреева, Събина Михайлова, Даниела Влахова, Иванка Мучанова, Рени Манолева, Ваня Теофилова, Виктория Керемидчийска, Жанета Дамбова, Валя Марковска,  Калина Панева, Елена Докторова, Красимира Спартянова, 

Учители ЦДО:

1 клас - Владимир Лилов, Невенка Велева, Лилия Колева, Ирена Шунина

2 клас - Петя Бонкина, Паулина Тодорова, Наталия Кавръкова, Вяра Йовкова

3 клас - Галя Кирилова, Петя Стефанова, Зорница Багалева

4 клас - Цветелина Здравкова, Йорданка Гюрова, Зоя Пенчева, Винка Лозанова

Български език и литература - Виолета Иванова,  Илонка Филипова, Тотка Златанова, Мариана Календжиева, Петя Кръстева

Английски език - Зора Накова,  Мария Колева, Пролет Петкова,  Зорница Христова-Славева, Ирена Христова, Златина Петрова, Тодорка Славева

Испански език - Румяна Джамбазова

Математика - Анета Атанасова,  Ирина Крумова, Станко Станков, Възкресия Пиперова, Диян Димитров

Информатика и информационни технологии -  Валентина Симеонова, Веселка Иванова, Виолета Тодорова, Възкресия Пиперова, Мима Жекова, Цветелина Такова, Йорданка Помакова, Тодорка Славева, Станко Станков

Физика и астрономия - Цветелина Асенова, Йорданка Гюрова

Химия и опазване на околната среда - Илияна Ерeмиева, Елка Илиева

Биология и здравно образование - Елка Илиева, Илияна Еремиева

Човекът и природата - Илияна Еремиева, Елка Илиева

История и цивилизация -  Светла Вълчовска, Десислава Мишева, Петя Стефанова

Психология и логика, етика и право, философия - Емил Кръстев

География и икономика -  Цветелина Пейкова, Десислава Мишева, Петя Стефанова

Изобразително изкуство - Диана Янкова, Иван Пиперов

Технологии - Иван Пиперов

Музика - Светлана Хвир, Гален Гатев

Физическо възпитание - Венетка Стоенчева,  Мая Енчева, Миглена Вулджева

Ресурсни учители - Димитрина Петрунова, Никола Десев, Филип Войчин

Логопед - Златина Петрова

Ваканции

  

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – зимна 
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ:
20.11.2017 г. – неучебен - Патронен празник на 79. СУ "Индира Ганди"
21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
07.02.2018 г. – за I - XI клас
КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:
15.05.2018 г. – XII клас 
01.06.2018 г. – I - IV клас 
15.06.2018 г. – V - VII клас
29.06.2018 г. – VIII - XI клас 

История

Умелото съчетание на традиционното и модерното в образователния процес е стратегията, която училището следва и която осигурява на нашите ученици успешна реализация в живота.

Още през 1983г., в създадения първи компютърен клас в страната, тук за първи път е проведен урок по география с използването на компютър „Имко – 2” на тема „Земята – планета от Слънчевата система” и излъчен по БНТ. Така се полага началото и се създава традиция в използването на компютърна техника в учебната дейност, за да се стигне до осем модерно оборудвани кабинета, където се овладяват компютърните технологии. В това отношение особено ползотворно през годините се оказва сътрудничеството с тогавашните: Институт по техническа кибернетика и роботика към БАН, Централния институт по изчислителна техника, катедри „Изчислителна техника” и „Изчислителни системи” при ВМЕИ – София, Факултета по математика и информатика към СУ „Св. Климент Охридски”.

Наред с компютърните технологии, в училището се полагат основите и на редица извънкласни дейности на учениците. Изявата не закъснява. През месец юни 1985г. са организирани и проведени Празници на детското творчество в рамките на Третата международна детска асамблея „Знаме на мира” – София’85. Нашите ученици посрещнаха много гости, осъществиха се международни културни контакти.

1985г. е белязана и с още две важни събития. На 11.VII.1985г. училището приема името на видната дъщеря на Индия – Индира Ганди. Гости на тържеството са министърът на културата на Република Индия г-жа Шейла Коул, министърът на народната просвета Алекскандър Фол, извънредният и пълномощен посланик на Индия у нас Шиам Сундер Нат. В двора на училището е открит барелеф на Индира Ганди, прочетено е и изпратеното писмо-приветствие от министър-председателя на Индия Раджив Ганди.

На 25.IX.1985г. училището става член на асоциираните училища към ЮНЕСКО като работи в областта на интеркултурното образование и участва в проекта за международно сътрудничество и мир. На 10.VI.1998г получи сертификат за тази си дейност.

В търсене на оптимален вариант на обучение училището преминава през няколко етапа:

През 1986/1987 учебна година е открит учебно-професионален комплекс по икономика, управление и администрация за подготовка на оператор-програмист на електронноизчислителни машини. От учебната 1991/1992 година започва експериментално обучение на ученици от 9-12 клас по нови технологии с преподаване на английски език в сътрудничество с Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград и училищния район Порт Уайними – Калифорния, САЩ.

За първи път в училището бяха въведени модулите Робототехника и Мехатроника в рамките на учебния предмет „Труд и техника” за учениците от 5-8 клас.

От учебната 1997/1998 година само в 79 СОУ пилотно се въведе обучение по профил „Информатика” с интензивно изучаване на английски език, който от учебната 1999/2000г. бе преименуван „Природоматематически”.

От учебната 1998/1999г. се създава и профил „Чуждоезиков” с изучаване на английски език и хинди в сътрудничество с катедра „Индология” на Центъра за източни езици и култури към СУ „Св. Климент Охридски”.

Признанието идва още през 1987г., когато на 24 май министърът на народната просвета проф. Илчо Димитров връчва на учителския колектив грамота за високи постижения в образованието.

С цел оптимизиране на учебно-възпитателния процес се осъществява сътрудничество с различни институции, училища, изявени специалисти в различни области на науката, културата и образованието у нас и в чужбина. Подписан бе договор за сътрудничество с Колежа в гр. Бат – Англия за осъществяване на съвместна дейност по програмата PHARE в областта на информационните технологии.

От 6 до 17 юни 1989г. на гости в 79 училище бяха ученици от училище Лакшман в Делхи – Индия, а от 28 март до 6 април 1990г. наши ученици посетиха делхийското училище Лакшман и се срещнаха с министър-председателя на Индия Раджив Ганди. В 79 СОУ гостуваха трима учители по математика и информатика от Delhi Public School – Индия.

През октомври 1990г. се проведоха срещи с ученици от училищния район Порт Уайними – Калифорния. Американските ученици посетиха уроци по география, история и робототехника и участваха в спортно-състезателни игри с връстниците си от училището ни.

През 1996г. в училището бе създаден клуб „Млади приятели на Индия”, чиято цел е да популяризира историята и културата на индийския народ, както и да осъществява контакти и съвместни дейности с клуб „Приятели на Индия” в България.

79 СОУ е училище с богат културен живот. Вокалните групи достойно представят училището на фестивали на хоровото певческо изкуство.

През 1997г. бе реализирана програма, посветена на 50 – годишнината от обявяване на независимостта на Индия, включваща конкурси за есе, преводи и рисунки под наслов „Индия – близка и далечна”.

Ученици от училището ежегодно участват в международния конкурс по изобразително изкуство „Шанкар” – Индия. Всяка година се подреждат изложби, посветени на патрона на училището и на великите дати от българската история.

Изключително ползотворно през годините се оказва сътрудничеството с Дома за изкуство и литература за деца и юноши, Дом – музей „Ангел Каралийчев”, издателство „Захари Стоянов”, народно сдружение Мати Болгария.

През 1998-1999г. със съдействието на издателство „Захари Стоянов” и неговия директор Иван Гранитски в училището се организираха и проведоха поредица срещи с културни дейци, поети и писатели – акад. Антон Дончев, Валери Петров, проф. Андрей Пантев, Петър Константинов, Георги Константинов, Павел Матев, Никола Инджов, Венцислав Кисьов, Леда Милева. Тази инициатива продължи. В периода 2003 – 2008 година се проведоха срещи с поета Евтим Евтимов, актъора Радко Дишлиев, отново с писателя Антон Дончев, с Нешка Робева и нейния ансамбъл, с приятеля на училището и председател на сдружение МАТИ БОЛГАРИЯ – Петър Константинов.

На 14 юни 2000г., във връзка с петнайсетгодишнината от именуването на училището, бе открит стенопис на Индира Ганди – дарение от художника Никифор Костадинов в присъствие на г-жа Нилима Митра – посланик на Република Индия в България.

От 10 до 16 септември 2008г. на посещение в Индия бе правителствена делегация, водена от министър-председателя г-н Сергей Станишев. По време на визитата бе подписано споразумение между 79 СОУ „Индира Ганди” в София и училище „Георги Раковски” в Делхи за сътрудничество в обучението по чужди езици – хинди, английски език и информационни технологии.

Животът в училище „Индира Ганди” включва и спортните изяви на своите възпитаници. Спортните дейности са разделени на секции: волейбол, баскетбол, футбол, шах. А любовта към спорта е възнаградена с много отличия – купи, медали, грамоти, призови места. На 13 юни 1986г. по случай 90 години от първите олимпийски игри на новосъздадения спортен комплекс в 79 училище се провежда спортен празник, на който присъства председателя на БОК г-н Иван Славков. С множество спортни дейности училището се включва активно в кампаниите на БОК – „България – домакин на зимните олимпийски игри”.

Благодарение на упоритата и системна работа през годините 79 СОУ „Индира Ганди” зае достойно място в столичното образование. И така с извоюван авторитет и самочувствие на 19 ноември 2007г. училището отпразнува своя 25-годишен юбилей. Празникът бе отбелязан с грандиозен концерт – спектакъл в Зала 1 на НДК. Присъстваха много гости: видни културни дейци, общественици, приятели на училището. Поздравителни адреси бяха изпратени от министър – председателя на Република България и от министъра на образованието и науката. В своето приветствие г-н Димитров, директор на училището, заяви: „21. век, векът на толерантността, на информационните и комуникационните технологии, отправя към нас своите предизвикателства. За тях ние подготвяме нашите ученици с надежда за пълноценната им реализация. Основна цел в стратегията за развитие на 79 СОУ „Индира Ганди” е да формира младите хора като граждани на демократичното европейско общество, с широка обща култура, зачитащи националните и общочовешките ценности.”. И днес училището продължава тази стратегия. Педагогическият колектив полага неимоверни усилия да подготвя своите ученици за предизвикателствата на ХХІ век, за пълноценната им реализация. Екипи от преподаватели и ученици работят по редица проекти.

От втория срок на учебната 2008/2009 г. училището има нов директор. След пенсионирането на г-н Константин Димитров и след обявен конкурс, на поста е назначена г-жа Снежана Дукова.

Документи

Обществен съвет

Бюджет

Архив

Пишете ни

Телефон

Директор: (+359 2) 825 70 43
Пом. директор: (+359 2) 824 88 89
Зам.директор АСД и РНИКТ: (+359 2) 824 89 75
Канцелария: (+359 2) 825 38 11

Email

souigandi@abv.bg

Адрес

гр. София - 1324 ж.к. "Люлин" VII ул. "Полк. Стоян Топузов" № 6
Транспорт: Метро - метростанция "Западен парк" Тролейбус № 7 Трамвай № 8 Автобус № 310

Карта